Samen sterk tegen stalking. Het platform met tips van advocaten, blogs, verhalen van lotgenoten en meer!

Deze website is afgeschermd voor leden. Maak nu een gratis account:

U staat niet alleen in de strijd tegen uw stalker

Het leed dat stalking heet

Veel mensen worden slachtoffer van stalking, een ernstig misdrijf dat hun leven ontwricht. Het put slachtoffers uit en is zowel irritant als soms ook (levens)gevaarlijk. Hulp laat vaak op zich wachten, omdat de politie niet altijd adequaat kan reageren, en stalkingszaken complex zijn voor justitie. Slachtoffers ervaren vaak secundaire victimisatie, alsof het hun schuld is dat ze gestalkt worden. Stalkers weten hoe ze de politie, justitie en de omgeving kunnen manipuleren. En als jouw stalker dan eindelijk eens voor de rechter komt waar je soms een jaar op hebt zitten wachten, lijkt het alsof je als slachtoffer zelf in het beklaagdenbankje zit, terwijl de stalker elke verantwoordelijkheid ontkent.

Je bent niet alleen

Jaarlijks worden tweehonderdduizend mensen, vaak gedurende vele jaren, getroffen door kwaadaardig gedrag van hun stalkers. Elk jaar zitten ruim drieduizend slachtoffers, meestal vrouwen maar soms ook mannen, bij de rechter in de hoop op gerechtigheid. Ze willen dat hun stalker eindelijk veroordeeld wordt, straf krijgt en dat er maatregelen worden genomen om hen met rust te laten, zoals een contact- en gebiedsverbod. Ook willen ze een vergoeding voor de veroorzaakte schade en hopen ze dat hun stalker behandeld wordt in de psychiatrie. Ondanks goede juridische hulp betekent dit niet altijd dat men definitief van een stalker verlost is. Deze website kan u ondersteunen bij het stoppen van stalking. (Bij direct gevaar bel altijd 112)