Home » Cookiebeleid

Cookiebeleid

Cookiebeleid

Onze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon; met andere woorden een persoonsgegeven. Wel gebruiken we enkele noodzakelijke cookies voor de functionaliteit van onze website.

Wij respecteren jouw privacy en handelen uiteraard conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).