Welke rechten heb je als je gestalkt wordt?

Als slachtoffer van stalking in Nederland heb je specifieke rechten die je bescherming bieden. In deze blog bespreken we deze rechten en hoe je ze kunt inzetten.

Recht op privacy

Je privacy is een fundamenteel recht, verankerd in de Nederlandse Grondwet. Specifiek voor stalking is dit recht uitgewerkt in artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht. Dit biedt extra juridische bescherming tegen stalkers.

Recht op bescherming en leven

Als je gestalkt wordt, kun je verschillende beschermingsmaatregelen aanvragen, zoals een contactverbod, gebiedsverbod of locatieverbod. Deze maatregelen kunnen door de politie of de officier van justitie worden opgelegd om je veiligheid te waarborgen. Ook dient justitie te u tijdig te informeren als uw stalker in vrijheid wordt gesteld. Wanneer de politie inschattingsfouten maakt, waardoor u letsel oploopt of een familielid verliest, kunt u een schadevergoeding vorderen van de Staat der Nederlanden of van de politie. Schakel daarvoor een advocaat in.

Recht om aangifte te doen

Het is cruciaal om te weten dat je altijd het recht hebt om aangifte te doen bij de politie als je slachtoffer bent van een strafbaar feit, waaronder stalking. Wacht niet te lang met het doen van aangifte. Tracht uiterlijk binnen drie maanden na de eerste stalkingshandelingen aangifte te doen. Let op: stalking is een klachtdelict. Behalve het doen van aangifte moet u ook een klacht indienen bij een hulpofficier van de politie. Vraag hiernaar als u aangifte doet. Het kan gewoon tijdens uw aangifte al worden opgenomen. Zonder klacht kan geen vervolging van de stalker plaatsvinden. Schakel een jurist of advocaat in als de politie weigert de aangifte op te nemen. Vul het dreiging & risicoformulier in zodat een advocaat u sneller en beter kan helpen.

Recht om een schadevergoeding te vorderen in het strafproces van uw klager

Wanneer een stalker als verdachte voor een strafrechter moet verschijnen en u heeft schade geleden door de stalkingshandelingen kunt u zich voegen in het strafproces als benadeelde partij of nabestaande. In dat geval kunt u een vordering voor een schadevergoeding indienen voor het verlies van goederen, gemaakte onkosten die het directe gevolg zijn van de stalking, niet verzekerde kosten van medische, fysiotherapeutische of psychische behandelingen, gemist inkomen, studievertraging. Ook kunt u schade vorderen voor het leed dat u is aangedaan, waaronder affectie- en shockschade. Uw claim wordt dan tijdens het strafproces behandeld en u hoeft er niet meer voor naar de burgerrechter als de strafrechter uw schadevordering toewijst. Schakel hiervoor een advocaat in en meldt u ook aan bij Slachtofferhulp. Benadeelden en nabestaanden in een stalkingszaak hebben recht op een toevoeging van een advocaat zonder een eigen bijdrage te hoeven betalen. Advocaten die dit werk mogen doen hebben daarvoor een speciale opleiding gevolgd en zijn verplicht deel te nemen aan permanente educatie.

Spreekrecht tijdens het strafproces

U bent een slachtoffer van stalking of een nabestaande van een slachtoffer? In beide gevallen heeft u spreekrecht op de strafzitting. U kunt dan in de rechtszaal spreken over wat u maar wilt. Bijvoorbeeld over de gevolgen die de belaging voor u heeft gehad. Of over de straf die u vindt dat de verdachte moet krijgen en welke beperkingen moeten worden opgelegd om de stalker bij u uit de buurt te houden. U zult van het Openbaar Ministerie een brief ontvangen waarop de datum van de zitting staat vermeld en dat u recht heeft op spreekrecht. Op het bijgesloten wensenformulier kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken. Schakel een advocaat in, die kan, zonder dat daar kosten aan verbonden, zijn u bijstaan tijdens de strafzaak. In dat geval hoeft u ook niet zelf het wensenformulier zelf in te dienen. De advocaat zal alles uit uw handen nemen. Hij kan u ook helpen met het schrijven van een spreekrechtverklaring.

Conclusie

Je rechten als slachtoffer van stalking zijn er om je veiligheid en welzijn te waarborgen. Het is belangrijk om te weten welke stappen je kunt ondernemen en hoe je juridische bescherming kunt krijgen. Voor meer informatie raden we aan om…..

Geef een reactie